Unieke jaartraining geestelijk groeien

Tijdelijke actie t/m 31 december 2017 – gratis ‘helende reis met Jezus online’ t.w.v. € 75,-  bij afname van jaar abonnement.

Geestelijk groeien, relatie met God verdiepen en toepasbare geestelijke inzichten ontvangen in wekelijkse video boodschappen met tekstverwijzingen en vragen een jaar lang.

In deze unieke en uitgebreide jaartraining deel ik in 52 wekelijkse video’s mijn inzichten die ik de afgelopen 35 jaar door ervaring, studie en worsteling door dalen en bergen heb mogen ontvangen.
Nooit eerder heb ik mijn inzichten zo uitgebreid en diepgaand gedeeld als in deze jaartraining.

In 52 lessen neem ik je mee op reis door de Bijbel en geef aan de hand van Bijbelverhalen diepe geestelijke principes en lessen door die je gelijk kunt toepassen in je leven. Mijn lessen kenmerken zich door de vertaalslag naar de praktische toepassing in het hier en nu en door de onorthodoxe manier van Bijbel uitleg verrassende  invalshoeken die niet standaard zijn met hier en daar uitstapjes naar de moderne wetenschap.

Bij iedere les krijg je een aantal tekstverwijzingen uit de Bijbel die het thema ondersteunen zodat je deze eventueel voor jezelf verder kunt uitdiepen of over kunt mediteren.
Je krijgt ook bij elke les een of meerdere vragen om over na te denken om het thema heel dichtbij te brengen.
Op deze wijze kun je een week lang het aangereikte thema uitdiepen zodat het kan landen in je hart.

Deze unieke, kostbare en waardevolle training is helemaal gratis te volgen op de ledensite.
De enige voorwaarde die ik stel is dat je als deelnemer een herkenbare foto upload naar je profiel en even jezelf voorstelt bij het board ‘Jouw verhaal’.
We willen graag een community vormen waarin we hartszaken met elkaar delen. De eerste stap daarvoor is om jezelf even voor te stellen.
Je kunt lid worden van de ledensite voor slechts € 9,95 per maand en krijgt dan toegang tot alle faciliteiten van de ledensite.

Wil je geen lid worden dan kun je ook alleen de jaartraining aanschaffen. Je krijgt dan alleen toegang tot de cursus. De faciliteiten van ledensite zijn dan  niet toegankelijk.
De kosten voor het enkel volgen van de jaartraining zijn € 95,-

 

Te behandelen onderwerpen:

Onderstaande Bijbel gedeeltes ga ik behandelen in het jaar programma. Maar daarin kijk ik niet naar het verhaal alleen maar naar de geestelijke wetmatigheden in dat verhaal van betekenis voor jou en mij op basis van energetisch Bijbel lezen.

 1. Je bent ontstaan uit God en was al in Gods gedacht voor de grondlegging der wereld – proces van creatie.
 2. Adam en Eva, de passie van God.- Jij bent Gods vlam
 3. De zondeval, onderdeel van Gods plan….. – bewustwording
 4. De moederbelofte, het reddingsplan van God
 5. Het ontstaan van de Bijbel geestelijk gezien.
 6. Henoch wandelde met God zo de hemel in….
 7. Betekenis van de ark van Noach
 8. De roeping van Abraham, vader van de gelovigen.
 9. Ismael en Izaak. Eigen kracht of belofte.
 10. Betekenis van het offer van Abraham van zijn zoon Izaak.
 11. Betekenis van de besnijdenis, het verbond van God met de mens.
 12. Genesis 26:12 En Isaak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig; want de HERE zegende hem.
 13. De droom van Jacob
 14. De vorming, houding en karakter van Jozef
 15. Mozes, eigen kracht versus roeping
 16. Exodus, bevrijding, geestelijke strijd, confrontatie
 17. Door de rode zee
 18. Mozes op de berg bij God
 19. Betekenis van de wet van het Oude Testament – wetmatigheden
 20. De tabernakel, het Heilige der Heilige
 21. Op weg naar het beloofde land
 22. Jozua neemt het beloofde land in.
 23. Gevaar van verborgen zonden
 24. Verschillende soorten strijd. Luisteren naar God
 25. Het volk wil een koning. – controle versus vertrouwen
 26. David de koning naar Gods hart
 27. Davids zonde en herstel
 28. Salomo, begint zuiver maar zijn hart wijkt af
 29. Hooglied – goddelijke passie en intimiteit
 30. Job, omgaan met lijden
 31. Jesaja, ziener van Jezus
 32. Daniel, zegenrijke positie in seculiere samenleving
 33. Habakuk, al zou de vijgeboom niet bloeien. Omgaan met tegenslag
 34. Maleachi, herstel in generaties
 35. Maria, zwanger door de Heilige Geest
 36. Geboorte Jezus, eenvoudig en koninklijk op Gods manier
 37. Betekenis doop Jezus en stem uit de hemel.
 38. Verzoeking in de woestijn. Een examen.
 39. Jezus verandert water in wijn – het gewone wordt bovennatuurlijk
 40. Roeping van de leerlingen vanuit hun positie
 41. Leren door doen en zien, voelen en ervaren
 42. Jezus genas alle zieken en alle kwaal. Hoe zit dat nu?
 43. Jezus gezag over boze geesten. Exorcisme.
 44. Jezus gezag over de schepping
 45. Jezus tegenover de wet en religie
 46. Jezus en het koninkrijk van God
 47. Jezus, en de Ik Ben uitspraken
 48. Dood en opstanding van Jezus
 49. Uitstorting van de Heilige Geest
 50. Het gezag van de gelovige
 51. De gemeente van Christus
 52. De bruiloft met Christus, wederkomst

Hieronder kun je gratis het eerste deel zien van het jaarprogramma.