Unieke jaartraining geestelijk groeien

 ‘Wat is deze cursus mooi, zo mooi. Het maakt mij zo gelukkig en vol vreugde. – Andre’

Geestelijk groeien, relatie met God verdiepen en toepasbare geestelijke inzichten ontvangen in wekelijkse video boodschappen met tekstverwijzingen en vragen een jaar lang.

In deze unieke en uitgebreide jaartraining deel ik in 52 wekelijkse video’s mijn inzichten die ik de afgelopen 35 jaar door ervaring, studie en worsteling door dalen en bergen heb mogen ontvangen.
Nooit eerder heb ik mijn inzichten zo uitgebreid en diepgaand gedeeld als in deze jaartraining.

In 52 lessen neem ik je mee op reis door de Bijbel en geef aan de hand van Bijbelverhalen diepe geestelijke principes en lessen door die je gelijk kunt toepassen in je leven. Mijn lessen kenmerken zich door de vertaalslag naar de praktische toepassing in het hier en nu en door de onorthodoxe manier van Bijbel uitleg verrassende  invalshoeken die niet standaard zijn met hier en daar uitstapjes naar de moderne wetenschap.

Bij iedere les krijg je een aantal tekstverwijzingen uit de Bijbel die het thema ondersteunen zodat je deze eventueel voor jezelf verder kunt uitdiepen of over kunt mediteren.
Je krijgt ook bij elke les een of meerdere vragen om over na te denken om het thema heel dichtbij te brengen.
Op deze wijze kun je een week lang het aangereikte thema uitdiepen zodat het kan landen in je hart.

Deze unieke, kostbare en waardevolle training is helemaal gratis te volgen op de ledensite.
De enige voorwaarde die ik stel is dat je als deelnemer een herkenbare foto upload naar je profiel en even jezelf voorstelt bij het board ‘Jouw verhaal’.
We willen graag een community vormen waarin we hartszaken met elkaar delen. De eerste stap daarvoor is om jezelf even voor te stellen.
Je kunt lid worden van de ledensite voor slechts € 9,95 per maand en krijgt dan toegang tot alle faciliteiten van de ledensite.

Te behandelen onderwerpen:

Onderstaande Bijbel gedeeltes ga ik behandelen in het jaar programma. Maar daarin kijk ik niet naar het verhaal alleen maar naar de geestelijke wetmatigheden in dat verhaal van betekenis voor jou en mij op basis van energetisch Bijbel lezen.

 1. Je bent ontstaan uit God en was al in Gods gedacht voor de grondlegging der wereld – proces van creatie.
 2. Adam en Eva, de passie van God.- Jij bent Gods vlam
 3. De zondeval, onderdeel van Gods plan….. – bewustwording
 4. De moederbelofte, het reddingsplan van God
 5. Het ontstaan van de Bijbel geestelijk gezien.
 6. Henoch wandelde met God zo de hemel in….
 7. Betekenis van de ark van Noach
 8. De roeping van Abraham, vader van de gelovigen.
 9. Ismael en Izaak. Eigen kracht of belofte.
 10. Betekenis van het offer van Abraham van zijn zoon Izaak.
 11. Betekenis van de besnijdenis, het verbond van God met de mens.
 12. Genesis 26:12 En Isaak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig; want de HERE zegende hem.
 13. De droom van Jacob
 14. De vorming, houding en karakter van Jozef
 15. Mozes, eigen kracht versus roeping
 16. Exodus, bevrijding, geestelijke strijd, confrontatie
 17. Door de rode zee
 18. Mozes op de berg bij God
 19. Betekenis van de wet van het Oude Testament – wetmatigheden
 20. De tabernakel, het Heilige der Heilige
 21. Op weg naar het beloofde land
 22. Jozua neemt het beloofde land in.
 23. Gevaar van verborgen zonden
 24. Verschillende soorten strijd. Luisteren naar God
 25. Het volk wil een koning. – controle versus vertrouwen
 26. David de koning naar Gods hart
 27. Davids zonde en herstel
 28. Salomo, begint zuiver maar zijn hart wijkt af
 29. Hooglied – goddelijke passie en intimiteit
 30. Job, omgaan met lijden
 31. Jesaja, ziener van Jezus
 32. Daniel, zegenrijke positie in seculiere samenleving
 33. Habakuk, al zou de vijgeboom niet bloeien. Omgaan met tegenslag
 34. Maleachi, herstel in generaties
 35. Maria, zwanger door de Heilige Geest
 36. Geboorte Jezus, eenvoudig en koninklijk op Gods manier
 37. Betekenis doop Jezus en stem uit de hemel.
 38. Verzoeking in de woestijn. Een examen.
 39. Jezus verandert water in wijn – het gewone wordt bovennatuurlijk
 40. Roeping van de leerlingen vanuit hun positie
 41. Leren door doen en zien, voelen en ervaren
 42. Jezus genas alle zieken en alle kwaal. Hoe zit dat nu?
 43. Jezus gezag over boze geesten. Exorcisme.
 44. Jezus gezag over de schepping
 45. Jezus tegenover de wet en religie
 46. Jezus en het koninkrijk van God
 47. Jezus, en de Ik Ben uitspraken
 48. Dood en opstanding van Jezus
 49. Uitstorting van de Heilige Geest
 50. Het gezag van de gelovige
 51. De gemeente van Christus
 52. De bruiloft met Christus, wederkomst

Hieronder kun je gratis het eerste deel zien van het jaarprogramma.

Ervaringen cursisten

Bij de jaartraining zit een forum waar cursisten hun reactie op de les kunnen geven en op elkaar kunnen reageren. Hieronder zo maar een greep uit een paar reacties om een indruk te geven.

De lessen van de jaarcursus zijn een hele openbaring voor mij, niet enkel door wat ze vertellen, maar vooral door het moment waarop ze komen. De synchronisiteit over de feiten die zich voordoen in mijn leven en de les die ik dan via de jaarcursus krijg en daar naadloos lijkt in te passen dat is een wonder op zich. Zo blij dat ik me ingeschreven heb voor de jaartraining. – Ria

Les 1 – Ik vind het heel bijzonder dat wij….jij en ik…..al in Gods plan waren vóór de grondlegging der wereld. Dit is bijna niet te vatten – John

Les 1 – Wat een prachtige video boodschap Robert.
Ik herken wat je zegt over scheppende vermogens in ons leven. – Conny

Les 2 – Ik heb zojuist de 2e video gekeken. Ik word heel ontspannen van deze video. Het maakt alles weer een beetje duidelijker. Het is zo mooi te weten dat alles een reden heeft zelfs de sterren op de grootste afstand. – Andre

Les 2 – Wat een prachtige stukjes delen jullie hier, en zo kwetsbaar, dank jullie wel daarvoor. Ik vind het een heerlijk idee dat ik de bruid van God/Christus ben.
Dank je wel Robert voor deze mooie jaartraining. Ik ben vol enthousiasme begonnen deze week. En iedereen veel plezier erbij! – Danielle

Les 3 – Dat is voor mij nogal eens een oogopener!!!
Al sinds ik kind was, had ik moeite met het uit het paradijs gejaagd worden. Dat had ik van een liefdevolle God nooit begrepen…..Maar door die video van Robert wordt me alles nog duidelijker. – Ria

Les 3 – Wat een zegen deze boodschap! Ik herken er veel in. Er is ook zoveel gebeurd in mijn leven….De website van Robert is zo’n zegen voor me! Ik ben nu elke dag met God bezig. – Miranda

Les 4 – Deel 4 van je jaartraining zet voor mij nog een keer de puntjes op de i aangaande mijn zondig leven…..Eindelijk begrijp ik dat Zijn liefde alles bedekt en dat ik schoon gewassen en betaald ben.
Een kind van God. Ik heb zijn genade en vergeving aanvaard. Amen! – Miranda

Les 5 – Wauw, dit is zo’n mooie video. Die uitleg over de Bijbel, het uitpakken van de Bijbel met de heilige geest. Er is me zoveel duidelijk geworden nu. Ik dacht altijd dat het gewoon allemaal verhalen waren en bij elkaar gebracht door …, ja door wie eigenlijk.
Dat God hierachter zit is iets waar ik niet direct aan dacht. Nu is het allemaal heel duidelijk geworden voor wat betreft de Bijbel. – Andre

Les 5 – Voor mij een totaal nieuw begin over de manier van Bijbel lezen….Maar vanaf nu zal ik toch zeker het boek met vernieuwde nieuwsgierigheid ter hand nemen.
Bedankt Robert, ik zal waarschijnlijk nog een paar keer naar deze video luisteren, zodat ik het begrijp tot in mijn kleine teen. – Ria.

Les 6 – Wat is deze cursus mooi, zo mooi. Het maakt mij zo gelukkig en vol vreugde. Dank je wel Robert hiervoor! Het komt allemaal nu zo dichtbij, die mooie en warme gevoelens. Ik voel een deken van liefde om me heen. Ik bid God dat ik nog lang hier op aarde mag zijn. Ik wil nog zoveel leuke dingen doen met mijn dochtertje van 10. – Andre